header banner
Default

Zo wordt het installeren van Windows 11 zonder TPM nog gemakkelijker


9 maart 2022 11:0025 reacties

De strenge systeemeisen voor Windows 11, waaronder TPM en Secure Boot, kunnen op verschillende manieren omzeild worden. Zo kan met een script de check omzeild worden, het installler-bestand gewijzigd worden, en Microsoft gaf zelf instructies om dit met de register editor te doen. Met de gratis tool Rufus is het nu mogelijk Windows 11 nog eenvoudiger te installeren, zonder te voldoen aan de TPM-vereiste.

Hiervoor is Rufus 3.18 vereist, de nieuwste bètaversie. Vervolgens heb je het iso-bestand van Windows 11 nodig, dat van de website van Microsoft gedownload kan worden. Tenslotte heb je een usb-stick nodig. Alle data die hierop opgeslagen is wordt verwijderd, zorg er dus voor dat deze ergens anders terug te vinden is.

 1. Open Rufus en klik op Select om het iso-bestand te selecteren.
 2. Ga naar Image options en kies in de lijst voor "Extended Windows 11 Installation (no TPM/ no Secure Boot)".
 3. Druk op Start en wacht tot het proces voltooid is.

Als je het iso-bestand liever via Rufus wil downloaden kan dat ook:

 1. Open Rufus en selecteer onder Boot selection "Disk or ISO image"
 2. Klik op Select en wijzig dit naar Download.
 3. Selecteer Windows 11, druk op Next en kies de editie, taal en architectuur die je wilt gebruiken.
 4. Klik dan op download en gebruik bovenstaande stappen om een bootable usb-stick te maken.

Om nu het systeem op te starten vanaf de usb-schijf moet Secure Boot uitgeschakeld worden. Plaats de bootdriver in een usb-poort, zet het systeem uit en opnieuw aan. Druk tijdens het booten op F2 of de toets die de betreffende fabrikant gebruikt om in het opstartmenu te komen. Navigeer dan met de pijltjestoetsen naar de usb-stick en druk op Enter. Volg de stappen op het scherm om Windows 11 te installeren. Als je dit wilt doen zonder internetverbinding en Microsoft-account, volg dan deze handleiding.

Bronnen: The Windows Club, PC Games Hardware


2 besproken producten

VIDEO: Windows 11 Installeren ZONDER TPM!
TechTime

Vergelijk alle producten

Vergelijk   Product Prijs

Microsoft Windows 11 Home DVD (NL)

 • Windows 11
 • OEM
 • Nederlands
 • 64-bit

€ 49,95

17 winkels

Microsoft Windows 11 Pro (NL)

 • Windows 11
 • OEM
 • Nederlands
 • 64-bit

€ 50,00

15 winkels

Sources


Article information

Author: Angela Castillo

Last Updated: 1704672122

Views: 1057

Rating: 3.7 / 5 (112 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Angela Castillo

Birthday: 1962-06-24

Address: 3296 Williams Village, Leville, NH 37036

Phone: +4854359802634553

Job: Pharmacist

Hobby: Photography, Stamp Collecting, Skydiving, Mountain Climbing, Reading, Backpacking, Origami

Introduction: My name is Angela Castillo, I am a dedicated, candid, receptive, venturesome, vivid, irreplaceable, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.