header banner
Default

Het is mogelijk dat je een effectenrekening nodig hebt als je een staatsbon wilt intekenen Hoe werkt die dan?


Table of Contents

  Wie wil beleggen, heeft een effectenrekening nodig. Meteen kun je online je investeringen opvolgen. — © Shutterstock

  Tenzij je beslist om de nieuwe staatsbon rechtstreeks bij de overheid te kopen, zul je sowieso een ‘effectenrekening’ nodig hebben. Wie al eerder belegde, heeft die ongetwijfeld al. De anderen maken maar beter eerst goed hun huiswerk, zeker als ze van plan zijn om later nog te beleggen: de tariefverschillen mogen dan al op het eerste gezicht beperkt zijn, de kosten kunnen aardig oplopen.

  Bron: Febelfin, Wikifin, Spaargids

  Sources


  Article information

  Author: Jacqueline Howe

  Last Updated: 1704034682

  Views: 814

  Rating: 3.9 / 5 (63 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jacqueline Howe

  Birthday: 1922-04-15

  Address: 7159 Lewis Street Apt. 351, Wolfemouth, SD 89677

  Phone: +4857043833360814

  Job: IT Support Specialist

  Hobby: Golf, Astronomy, Fencing, Cocktail Mixing, Cycling, Soccer, Cooking

  Introduction: My name is Jacqueline Howe, I am a variegated, ingenious, lively, welcoming, apt, venturesome, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.